Suirbhidh ‘Buille cridhe’ air Alba

Cunntas-sluaigh air Sunnd

Cò ris a tha e coltach a bhith beò ann an Alba san latha an-diugh?

Tha an suirbhidh seo a’ toirt dealbh dhuinn air mar a tha sinn a’ faireachdainn an-dràsta an da-rìribh is mar a tha muinntir na h-Alba a’ faireachdainn an-dràsta.

Nach gabh thu pàirt gus do chuid eòlais a thoirt dhuinn. Bheir e mu 8 mionaidean. Aig an tòiseach, ionnsachaidh sinn beagan mu do dhèidhinn agus mun t-suidheachadh làithreach agad agus an uair sin, bheir sinn sùil air a’ phrìomh chuspair. Cò ris a tha e coltach a bhith beò ann an Alba san latha an-diugh?

Tha Suirbhidh ‘Buille cridhe’ air Alba | Cunntas-sluaigh air Sunnd fosgailte dhan a h-uile duine a tha a’ fuireach ann an Alba aig an àm seo a tha nas sine na 15 Bidh na freagairtean agad gun urra is cha bhi fios aig daoine air na sgrìobh thu is mar sin, na bi leisg an suirbhidh seo a sgaoileadh fad is farsaing.

Tha na beachdan agad fìor chudromach dhuinn agus bidh iad air leth feumail.

THA, THA MI A’ FUIREACH ANN AN ABLA